35052190_174777773207564_8256613458741559296_o.jpg

Verlede Saterdag was ek bevoorreg om genoeg positiewe energie te absorbeer om my dwarsdeur die koue winter tot ver verby ons somerkersfees te begelei, deurdat ek die VONKK-opedag in ons gemeente se kerkgebou kon bywoon. Die oggendprogram was ‘n algemene bekendstelling van VONKK se opdrag en doelwitte en die middagsessie het bestaan uit praktiese hulp aan orreliste en ander instrumentale begeleiers. Leraars, orreliste, musiek- en aanbiddingsleiers en ander belangstellendes is uitgenooi (as leek en gewone gemeentelid was die uwe een van laasgenoemde kategorie).

VONKK is die akroniem vir Voortgesette Ontwikkeling van Nuwe Klassieke Kerkmusiek. Die Algemene Sinode van die NG Kerk het in 2007 besluit om ’n meganisme te skep waardeur nuwe eietydse en ook inheemse klassieke kerkmusiek deurlopend in die kerk opgeneem kan word. Vanaf 2016 is die Nederduitsch Hervormde Kerk ook volwaardige vennote van VONKK. Die taakspan bestaan uit 17 lede: predikante van die NG en Hervormde Kerke, akademici en kerkorreliste – ‘n uitgelese geselskap van teoloë, digters en musici. Hulle spel hulle taak só uit: die skep en versamel van nuwe klassieke kerkliedere asook meditatiewe en multikulturele liedere vir gemeentesang; van kantorymusiek en -verwerkings (d.i. koormusiek); en van nuwe klassieke liturgiese musiek (komposisies vir orrel en ander klassieke instrumente wat op sekere momente in die erediens gebruik kan word). Tweemaal per jaar vergader die taakspan, wanneer so 20-25 nuwe liedere by die liedereskat bygevoeg word. So ‘n lied moet aan streng teologiese en musikale vereistes voldoen en daarby nog potensieel byval by die gemeentes van vandag ook kan vind! Luther en Calvyn het hulle immers daarop toegelê om verstaanbare kerkmusiek vir die volk te skep.

Iets wat my altyd opval van mense wat waarlik vir die Here werk, is hulle nederigheid, en vandag is dit weer so. Die atmosfeer is warm en vriendelik; die sprekers (ten spyte van hulle indrukwekkende kwalifikasies en meerdere kennis) beskeie en op hulle gehoor ingestel. Hulle vertel ons van die verskillende tipes musiek en laat ons voorbeelde daarvan sing. Veral interessant is die kortvorm-psalms: die ontsluiting van die psalms deur middel van kort en kragtige berymings wat “die lewe van die enkeling geleef voor die aangesig van God” verwoord. Daar is ook liedere wat spesiaal bedoel is om “die woorde van die psalms in die monde en harte van kinders te laat leef”. Benewens nuwe komposisies, is gewilde melodieë van oraloor geleen: uit die Duitse, Nederlandse, Franse, Engelse en Walliese musiekskat. Die herkoms van party van die liedere is boeiend: so het ‘n dooplied vir die klein Prinsie van Oranje tot ‘n Afrikaanse gedig aanleiding gegee, wat toe tot ‘n VONKK-lied verwerk is, sodat die hele gemeente vir ‘n dopelingetjie kan sing: “Jy, jy, jy – kom woon hier by ons!”

VONKK put ook uit die musiek van Taizé in Frankryk, ‘n wêreldberoemde meditatiewe sentrum. Om die effek van hierdie meditatiewe liedere te illustreer, is daar ‘n kort meditatiewe diens reg in die middel van die oggend. Stilte, rus, spiritualiteit deurspoel ons gees…

Die opkoms was besonder goed; mense het van heinde en verre kom luister – en sing. O, daardie sang − ‘n kerkgebou vol musikale mense, met die een na die ander puik orrelis as begeleier saam met viool, tjello, fluit, trompet en klavier, ‘n solis met ‘n ryk baritonstem wat klink soos ‘n engel en ‘n sanggroep wat telkens vir ons die eerste vers voorsing! Wanneer dit dan ons beurt is, kom daar ‘n gesamentlike inademing voordat ons wegval en sing aan die mooi musiek, sing asof ons lewens daarvan afhang. Vir die eerste keer raak ek diep, diep bewus van die lewensasem waarmee ons kerkliedere sing…