Vandeesweek het die taakspan van VONKK (“Voortgesette Ontwikkeling van Nuwe Klassieke Kerkmusiek”) hulle jaarlikse werkswinkel in Pretoria gehou. Ek het al hier vertel van dié inisiatief.

Die vergadering het met ’n spesiale opening begin: ’n huldeblyk aan die komponis en koorleier Cecilia van Tonder, wat op 28 Mei vanjaar oorlede is. Sy het ’n geweldige bydrae tot VONKK gelewer en telkens deur die drie dae is sy met liefde en heimwee onthou.

Om hierdie tafel is daar hard gewerk. Regs, buite die foto, staan ’n digitale klavier waarop die musici die nuwe melodieë beproef het. Intussen het die teoloë gesit en proeflees aan liedere wat reeds goedgekeur is en nou op pad is na die webwerf. Hoe mooi is die sang en die klavierspel van hierdie begaafde mense, hoe aangrypend hulle toewyding en eerbied!

Dis koud daar buite, maar hier is daar die warmte van gemoedelikheid; gedeelde belangstelling; digterlike en musikale talent in oorvloed; ook beskeidenheid, respek en wedersydse erkenning van mekaar se besonderse aanleg en vermoëns.

’n Nuwe lied kom op verskillende maniere tot stand. Soms is daar ’n melodie wat iemand graag in die kerk sou wou hoor. So het “Highland Cathedral” in ons kerk as “U is die lig wat deur die donker skyn” tereg gekom. Indien nodig, word daar groot moeite gedoen om die kopiereg op so ’n melodie te bekom. Ander kere lê ’n digter ’n gedig voor vir toonsetting. Partykeer ontvang die taakspan ’n volledige lied, met woorde én melodie.

Dis egter nie net vir dig en komponeer nie; daar is verdere streng vereistes, want in die eerste plek word hier liedere geskep wat gemeentes moet kan sing – die voorsitter praat van “timmerwerk” as daar aan ’n melodie geskaaf moet word. Van ’n taamlik hoë noot, sê hy: “Ek kan in elk geval nie daar sing nie, maar wat – ek dink net aan die ander.” Of: “Ek het altwee melodieë daar ingesit, dat mense kan besluit wat wil hulle doen.”

Daar is ook strategiese oorwegings: Die liedereskat van VONKK tel reeds oor die 500, dus word daar nou gefokus op leemtes – oor watter temas sou predikante graag nog liedere wou hê? ’n Opmerking laat mens besef dat daar deeglik gedink word: “As dié melodie gesing word, ontsluit dit onmiddellik drie minder bekende liedere in die Liedboek.”

Benewens wye ervaring, beskik die taakspan ook oor jeugdige stukrag, en dié kombinasie is ’n wenresep. Dis wonderlik om te sien hoe ’n gesoute woordkunstenaar ’n nuwe bydraer se woorde effens skommel sodat die klem reg val en die rymskema werk; hoe die vergadering met goedkeuring ‘n koorverwerking deur ‘n nuwe lid aanvaar.

Self is ek maar ’n passassier, daar om punte en kommas te versorg, maar ai, watter voorreg is dit om deel van hierdie geselskap te wees.