In die week pos ons predikantsvrou op fb foto’s van ds Hannes in sy studeerkamer, met hulle eerste kleinkind op sy skoot, besig om sy preek vir Palmsondag te maak. Dit gaan ‘n kinderdiens wees en die kleintjie is glo besig om as konsultant op te tree.

Saterdag in die koue reën sny ek en Joshua twee palmtakke af om Sondag kerk toe te neem, soos wat die kinders gevra is om te maak. Die takke is reusagtig – ons sny net die punte af om saam te vat. Gabby wil nie saamgaan nie, maar Joshua is vuur en vlam.

Photo by Anna Tarazevich on Pexels.com

Ouma was verniet benoud dat die outjie nie gaan stil sit nie – hy is stroopsoet. Die lieflike spel van ons orrelis vul die kerk: “Hosianna, Seun van Dawid!” Ten spyte van die koue, somber dag skyn die loodglasvensters se kleure helder en warm. Terwyl ons sing, vat die kinders hulle takke vorentoe om in die twee groot potte aan weerskante van die preekstoel gerangskik te word.

Ds Hannes vertel die verhaal van al die gebeure op die heel eerste Palmsondag: die Koning wat op ‘n donkie ry; grootmense wat takke en klere op die straat oopsprei en “Hosanna” sing; kinders wat in die tempel aanhou uitroep: “Prys die Seun van Dawid!”; Jesus se verontwaardiging oor onreg en sy genesing van blindes en kreupeles. Ten slotte is daar ‘n treffende boodskap aan die volwassenes in die kerk: Lank nadat julle stemme reeds stil is, sal julle kinders steeds julle voorbeeld ‒ goed of sleg ‒ uitleef.

Hoe dankbaar is ek oor my maatjie vanoggend! As dit nie vir klein Joshua was nie, het ek seker nie vandag by die kerk uitgekom nie en sou ek ‘n uur van loutere vreugde ontbeer het.

(1) 2022-04-10 “Woorde om die kruis : HOSANNA!” Ds Hannes vd Merwe – YouTube