Psalm 139:3. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit, U is met al my paaie goed bekend.

Photo by Anthony on Pexels.com