Dit gaan goed met mense
wat hulle krag in U vind
en graag na u tempel toe gaan.
Vir hulle gaan daar fonteine oop
wanneer hulle deur ‘n dorre laagte trek… (Psalm 84: 6-7)

Hierdie winter kry ek swaar, die koue sit in my gebeendere vas. Ek probeer heeltyd om my twee kleinkindertjies na wie ek soggens deur die wintervakansie moet omsien, warm aangetrek te hou, tot groot onvergenoegdheid van die warmbloedige skepseltjies. Juniemaand het hulle albei griep gekry en ouma steek by hulle aan, ten spyte van my griepinspuiting. Gelukkig kry ek dit in ‘n ligte graad, danksy my griepinspuiting. Maar ‘n maand later hoes ek nog steeds…

Toe woon ek die VONKK-vergadering by (ek het julle al van VONKK vertel) en my verdorde siel juig oor die lafenis van ‘n musiekfontein. Eintlik is ek ‘n buitestander – daar om na spelling, sinsbou, kommas en punte om te sien. Die ander mense om die mooi ou houttafel is digters en begaafde musici: komponiste, orreliste/klavierspelers, koorleiers en sangers.

Elke nuwe lied wat voorgelê word, word eers gesing. Ek verstom my aan die manier waarop die begeleiers mekaar afwissel – skynbaar op aanvoeling, want dan gaan sit die een voor die klavier, dan weer die ander. Die note drup vloeiend soos water uit hulle vingers en ons sing die een na die ander vers. Ek is skoon spyt as ons ‘n lied klaar deurgesing het, want die liewe vrou langs my harmonieer aangrypend mooi met haar ryk altstem en oorkant my sit ‘n jongman met die stem van ‘n engel. Die oorheersende ervaring is dié van absolute goedheid – toegewyde mense wat hulle talent aan die voete van hulle Heer kom lê.

Dankie, my Vader, vir hierdie wonderlike ervaring…