Beter kan niemand my respek vir goeie onderwysers verwoord nie…

binnekantoe

My Graad-7 dogter vertel tydens aandete van twee insidente by haar skool. Albei insidente spel die belangrik rol wat ‘n onderwyser/es in ‘n skolier se lewe speel, baie goed uit.

In die eerste insident het haar register onderwyseres vertel dat dit in wese goed is vir ‘n mens om vyande te hê , want dit motiveer jou om te alle tye jou bes te doen. Waarop ‘n klasmaat vra hoe die stelling ‘n sagmoedige kind soos my eie raak, wat immers geen vyand sou hê nie. Die onderwyseres het geantwoord dat so ‘n kind haar eie vyand sal wees. Sy sal teen die swakheid in haarself moet veg, en haarself dwing om bo haar beperkinge uit te styg. Hoewel ek die onderwyseres se gedagtegang volg, verkies ek om myself eerder as my grootste ondersteuner te sien, en probeer ek myself gedurig motiveer en aanspoor om my doelwitte te bereik.

Die…

View original post 190 more words