Hy was nog nie eens mondig toe hy ons gemeente se orrelis geword het nie, maar in musikaliteit gemeet is hy een van die grotes. Op ‘n stadium het hy sewe uur per dag geoefen en nou nog sal jy hom maar altyd vroegoggend die liedere vir daardie diens hoor deurspeel. Hy ken vele ander musici en hy nooi hulle dikwels uit om saam te kom musiek maak: viool, trompet, fluit, klawerbord, doedelsak – weet julle hoe pragtig klink Highland Cathedral wanneer dit as voorspel in die gewyde atmosfeer van ‘n kerk gespeel word?

Hy het my ook al binnepret besorg met sy goed weggesteekte ineenkrimping terwyl hy (onder orders) ons oor-entoesiastiese kerkkoor moes begelei. In die digbundel Leitourgos het I.L. (Izak) de Villiers ‘n kostelike gedig oor ‘n kerkkoor gepubliseer – het een van julle nie dalk vir my die woorde van daardie gedig nie? Ek wil dit sooo graag vir ons orrelis gee!

Die afgelope ruk het hy saam met Rocco de Villiers en andere Amazing Grace in die Pieter Toerien Teater in Monte Casino opgevoer – ‘n vertoning gebaseer op Rocco se CD Beautiful Beautiful Hymns wat verlede jaar verskyn het. Gistermiddag kon ek dit saam met besonderse vriendinne gaan beleef. Dit was ‘n wonderlike ervaring.