H staan vir Herder.

Psalm 23 (1933-vertaling)

‘n Psalm van Dawid.

Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.

Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.

Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.

Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.

U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.

Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae.

Vers 2 van die psalmberyming deur Lina Spies, in die Liedboek van die Kerk (2001)

Nie een sal U ooit van u skaap berowe:

U is by my in diep en donker klowe.

Wanneer ek afdwaal, haak u staf my nader

En met u stok verdryf U die gevare.

By U is ek beveilig en geborge:

Bevry is ek van vrese en van sorge.