Psalm 73: 21 – 23 en 26

Toe ek verbitter was

en veronreg gevoel het,

was ek dom en sonder insig;

soos ‘n redelose dier

het ek my teenoor U gedra.

Tog was ek nog altyd by U,

want U vat my aan die hand…

Al is ek afgetakel na liggaam en gees,

God is my sterkte;

aan Hom behoort ek vir altyd.